נ        Мужские имена

Нааман

Наве

Надав

Надир

Наим

Наор

Наркис

Натан

Нафтали

На-ה-ар

Нахшон

Невет

Нево

Нерия

Нер-ה-у

Нес

Нетан-эль

Нив

Нил

Нимрод

Нир

Нир-эль

Нисан

Нитай

Ницан

Ноам

Ноах

Ной

Ноф

Нуриэль