ב        Женские имена

Биль(х)а

Бар

Брит

Браха

Барекет

Башмат

Бат

Бат-Ор

Бат-Эл

Бат-Гал

Батья

Бат-Хен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бат-Ли

Бат-Шахар

Бат-шир